กิจกรรม ” ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ” ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 สถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรม ” ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ” ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม ” ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ” ประจำปี 2566″

กิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์พื้นเมือง งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม “ชุดของขวัญวันคริสต์มาส

              กิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์พื้นเมือง งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม “ชุดของขวัญวันคริสต์มาส และ ลำเพลินเชิญเที่ยวหนองหาร” ในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ดาว “เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2565” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิก ท่าแร่ – หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซพสกลนคร)

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์พื้นเมือง งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม “ชุดของขวัญวันคริสต์มาส”

ทำวัตรสวดมนต์เย็น และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน ร่วมกับชมรมแก่นศิลป์ราชพฤกษ์ งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และชุมนุมวรรณศิลป์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม “ทำวัตรสวดมนต์เย็น และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565”

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒธรรมสนับสนุนชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมแสดงงานพิธีเปิด ในงานโครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒธรรมสนับสนุนชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมแสดงงานพิธีเปิด ในงานโครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและ อ่านเพิ่มเติม “สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒธรรมสนับสนุนชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมแสดงงานพิธีเปิด ในงานโครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕”

งานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕

ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการฯพร้อมบุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติภารกิจใน อ่านเพิ่มเติม “งานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕”

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบหมายให้สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร
โดยมีกิจกรรมดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2565”