กิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์พื้นเมือง งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม “ชุดของขวัญวันคริสต์มาส

              กิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์พื้นเมือง งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม “ชุดของขวัญวันคริสต์มาส และ ลำเพลินเชิญเที่ยวหนองหาร” ในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ดาว “เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2565” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิก ท่าแร่ – หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซพสกลนคร)

การร่วมงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์เผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร ขอขอบพระคุณผู้จัดการและคณะครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครที่ได้ให้โอกาสและเล็งเห็นศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ในพิธีเปิดงานครั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่อำนวยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุน และให้กำลังใจในการมาแสดงในครั้งนี้  ขอบคุณน้องๆ นักศึกษาทั้งใจรักและกิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์พื้นเมืองที่ได้สละเวลาทำหน้าที่ตั้งใจฝึกซ้อม ทุ่มเทใส่ใจในรายละเอียดทุกครั้งเมื่อทำการแสดง