เมื่อวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพรผู้อาวุโส

เมื่อวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพรผู้อาวุโสเวลา 08.00 น. สรงน้ำพระพุทธรัชปัญญาบารมี สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ เวลา 09.00 น. สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคาร 2