ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผอ. อ.ศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ รอง ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม และคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น.ณ ห้องสุวรรณภิงคาร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผอ. อ.ศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ รอง ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม และคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567

อ่านเพิ่มเติม “ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผอ. อ.ศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ รอง ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม และคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567”

ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร พร้อมบุคลากร ร่วมรดน้ำขอพร จากท่านโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น.ณ เทศบาลนครสกลนครดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร พร้อมบุคลากร ร่วมรดน้ำขอพร จากท่านโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย อ่านเพิ่มเติม “ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร พร้อมบุคลากร ร่วมรดน้ำขอพร จากท่านโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร”

สุขสันต์วันสงกรานต์

 
สงกรานต์นี้!! สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ 🚫
.
เล่นน้ำวิถีไทย สนุกปลอดภัย ไร้ความรุนแรง” 😍😍

อ่านเพิ่มเติม “สุขสันต์วันสงกรานต์”

ภาพบรรยากาศงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ปี 2567

🎉💦ภาพบรรยากาศงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์” เนื่องในวันปีใหม่ไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงจัดงานเพื่อรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร ผู้สูงอายุ บุคลากร
ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าอาคาร 2 บรรยากาศม่วนซื่นโหแซวแบบชาวเรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 🫧💦🫶🏻🤍

อ่านเพิ่มเติม “ภาพบรรยากาศงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ปี 2567”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ดร.พสุธาโกมลมาลย์ ผอ.สถาบันภาษาศิลปะวัฒนธรรมและผู้บริหาร บุคลากรกราบรดขอพรหลวงปู่ภูพาน เนื่องในวันสงกรานต์ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม

ดร.พสุธาโกมลมาลย์ ผอ.สถาบันภาษาศิลปะวัฒนธรรมและผู้บริหาร บุคลากรกราบรดขอพรหลวงปู่ภูพาน เนื่องในวันสงกรานต์ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม อ่านเพิ่มเติม “ดร.พสุธาโกมลมาลย์ ผอ.สถาบันภาษาศิลปะวัฒนธรรมและผู้บริหาร บุคลากรกราบรดขอพรหลวงปู่ภูพาน เนื่องในวันสงกรานต์ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม”

การประชุม คณะกรรมการบริหาร (ก.บ.) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ก.บ.) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร ชั้น ๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อ่านเพิ่มเติม “การประชุม คณะกรรมการบริหาร (ก.บ.) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖”

ดร. พสุธา โกมลมาลยฺ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร

ดร. พสุธา โกมลมาลยฺ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 25-26 มี.ค.66 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษาอาคาร 20 ชั้น 3 โดยวิทยากรจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทำให้บุคลากรได้รับความรู้ต่าง ๆที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงการขอทุนวิจัยต่อไปจัดโครงการโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ดร. พสุธา โกมลมาลยฺ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร”

ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม