ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

จากเกลือถึงสกล สู่สกลไม่เก่า

🧂จากเกลือถึงสกล สู่สกลไม่เก่า⏳🕒🍂
กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่าสกลนคร
 
เพราะอะไร ทำไม จึงต้องเป็นเกลือถึงสกล⁉️
มาร่วมหาคำตอบกันได้ภายในงาน

อ่านเพิ่มเติม “จากเกลือถึงสกล สู่สกลไม่เก่า”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติและการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (International Language and Culture Festival and Inspiring English Language Learning)”

งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติและการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (International Language and Culture Festival and Inspiring English Language Learning)”

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติและการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (International Language and Culture Festival and Inspiring English Language Learning)””

ดร.พสุธา โกมลมาลย์ และทีมงานสถาบันภาษา ลงพื้นที่คุ้มกลางธงชัย เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ดร.พสุธา โกมลมาลย์ และทีมงานสถาบันภาษา ลงพื้นที่คุ้มกลางธงชัย เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมจัดงานสกลไม่เก่า …ประมาณต้นเดือน กรกฏาคม 2567 นี้ อ่านเพิ่มเติม “ดร.พสุธา โกมลมาลย์ และทีมงานสถาบันภาษา ลงพื้นที่คุ้มกลางธงชัย เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ดร.พสุธาโกมลมาลย์ ผอ.สถาบันภาษาศิลปะวัฒนธรรมและผู้บริหาร บุคลากรกราบรดขอพรหลวงปู่ภูพาน เนื่องในวันสงกรานต์ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม

ดร.พสุธาโกมลมาลย์ ผอ.สถาบันภาษาศิลปะวัฒนธรรมและผู้บริหาร บุคลากรกราบรดขอพรหลวงปู่ภูพาน เนื่องในวันสงกรานต์ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม อ่านเพิ่มเติม “ดร.พสุธาโกมลมาลย์ ผอ.สถาบันภาษาศิลปะวัฒนธรรมและผู้บริหาร บุคลากรกราบรดขอพรหลวงปู่ภูพาน เนื่องในวันสงกรานต์ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม”

การประชุม คณะกรรมการบริหาร (ก.บ.) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ก.บ.) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร ชั้น ๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อ่านเพิ่มเติม “การประชุม คณะกรรมการบริหาร (ก.บ.) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖”

ดร. พสุธา โกมลมาลยฺ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร

ดร. พสุธา โกมลมาลยฺ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 25-26 มี.ค.66 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษาอาคาร 20 ชั้น 3 โดยวิทยากรจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทำให้บุคลากรได้รับความรู้ต่าง ๆที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงการขอทุนวิจัยต่อไปจัดโครงการโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ดร. พสุธา โกมลมาลยฺ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร”

ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม