มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญ นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญ นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สกลนครเมืองธรรมะ” ๒. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
หมายเหตุ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

😆 ประกาศมหาวิทยาลัย และรายละเอียดกิจกรรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา คลิ้กที่นี้

การท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม “วัดในย่าน เมืองเก่าสกลนคร”

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม “วัดในย่าน อ่านเพิ่มเติม “การท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม “วัดในย่าน เมืองเก่าสกลนคร””

กำหนดการ กิจกรรม “ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ

กำหนดการ กิจกรรม “ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ”
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กำหนดการ กิจกรรม “ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ”

แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 13 “ฮอยฮีตศรัทธา” ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครจังหวัดสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 13 “ฮอยฮีตศรัทธา” ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 13 “ฮอยฮีตศรัทธา” ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2565”

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 13 “ฮอยฮีตศรัทธา”

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 13 “ฮอยฮีตศรัทธา” ระหว่างวันที่  3 – 6 มีนาคม 2565 บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 13 “ฮอยฮีตศรัทธา””

มรสน.เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค (Regional based Innovative Education Platform)” และพิธีเปิดการประกวดแข่งขัน “Museum Pool Contest 2021 : จากวิถีชีวิตท้องถิ่น สู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการบูรณาการการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและ อ่านเพิ่มเติม “มรสน.เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค (Regional based Innovative Education Platform)” และพิธีเปิดการประกวดแข่งขัน “Museum Pool Contest 2021 : จากวิถีชีวิตท้องถิ่น สู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”