ประชุมเพื่อรับฟังและเสนอแนะแนวทางการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 – 14.30 การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อรับฟังและเสนอแนะแนวทางการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีเป้าหมายที่จะรับฟังปัญหาและรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมเพื่อรับฟังและเสนอแนะแนวทางการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567”

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ SNRU-EPT

สวัสดีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับ🥰
📌ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ SNRU-EPT

อ่านเพิ่มเติม “วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ SNRU-EPT”

English Language Edutainment Festival 2024

📣 เตรียมตัวให้พร้อม การแข่งขันที่ทุกคนรอคอยกำลังจะเริ่มขึ้นที่นี่ เร็วๆนี้!!!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการส่งเริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12 คอง 14 เที่ยวได้ตลอดปี ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการส่งเริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12 คอง 14 เที่ยวได้ตลอดปี อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการส่งเริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12 คอง 14 เที่ยวได้ตลอดปี ประจำปี 2567”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร สภศ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาการเปรียญ และลานวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 06.30 น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร สภศ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร อ่านเพิ่มเติม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร สภศ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาการเปรียญ และลานวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร”

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2567)

ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 – 15.00 น. นายศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม อ่านเพิ่มเติม “สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2567)”

กิจกรรมการอบรมโปรแกรม Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 -14.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมการอบรมโปรแกรม Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีวิทยากรสองท่านจากบริษัทแอพพริเทค ซูลูชั่น คือ คุณณัฐพล พรรณศิลป์ และ คุณโชติธนินท์ ชัยสุริยวิชญ์ มาร่วมให้คำแนะการใช้งานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมการอบรมโปรแกรม Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนของอาจารย์และบุคลากรโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง “หลักสูตรการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการอ่านที่หลากหลาย (Maximizing English Language Learning through Reading Activities)”

             เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องอบรมภาษา 1132 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนของอาจารย์และบุคลากร อ่านเพิ่มเติม “จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนของอาจารย์และบุคลากรโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง “หลักสูตรการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการอ่านที่หลากหลาย (Maximizing English Language Learning through Reading Activities)””