กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป speexx ให้กับ นศ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 2566 เวลา 13.30 -15.00 น. งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป speexx ให้กับ นศ. สาขาวิชา อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป speexx ให้กับ นศ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1”

มาทำความรู้จัก ‘Softpower’ ของสกลนครกัน

มาทำความรู้จัก ‘Softpower’ ของสกลนครกัน 🤩
วันศุกร์ถึงวันจันทร์นี้ 8-11 ธันวาคม มีเทศกาลงานคราฟท์ ‘สวนแมน Craft Fest 2566 ที่สกลนครค่ะ 😊
คราฟท์ทั้งผลิตภัณฑ์ คราฟท์ทั้งกิจกรรม คราฟท์ทั้งบรรยากาศ ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ค่ะ 🤩🌿🌼🦋

อ่านเพิ่มเติม “มาทำความรู้จัก ‘Softpower’ ของสกลนครกัน”

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์ศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวสุภาณี เล่าสุอังกูร นักวิเทศสัมพันธ์ ได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม “ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติ”

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 5 ธันวาคม 2566 วันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

              น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 5 ธันวาคม 2566 วันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อ่านเพิ่มเติม “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 5 ธันวาคม 2566 วันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

Big cleaning day!!! 4 ธันวาคม 2566

Big cleaning day!!!🧼🦠 4 ธันวาคม 2566 ขอขอบคุณความร่วมมือจากชาว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน สะอาดปลอดภัย สบายใจสถาบันน่าอยู่

อ่านเพิ่มเติม “Big cleaning day!!! 4 ธันวาคม 2566”

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่เตรียมงาน และวางแผนการจัดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่เตรียมงาน และวางแผนการจัดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 ที่จะมีขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567 นี้

อ่านเพิ่มเติม “สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่เตรียมงาน และวางแผนการจัดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15”

การประชุมการดำเนินโครงการสนับสนุน ส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ 6 คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

            การประชุมการดำเนินโครงการสนับสนุน ส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ 6 คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  วันนี้ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ประชุมการดำเนินโครงการสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย (ประจำปี 2567– 2569) โดยให้มีหน้าที่จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการและเผยแพร่เอกสารวิชาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม .

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมการดำเนินโครงการสนับสนุน ส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ 6 คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับนักศึกษา (ระยะที่ 2) ระหว่างวันี่ 27 พ.ย. – 28 ธ.ค. 2566 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ 1 ธันวาคม 2566 เรามาอัพเดทกิจกรรมหลักสูตรในการอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับนักศึกษา (ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีภาพสนุกสนานในการอบรมมาให้ชมกันครับ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับนักศึกษา (ระยะที่ 2) ระหว่างวันี่ 27 พ.ย. – 28 ธ.ค. 2566 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์”

กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป speexx online สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ โรงเรียนวิถีธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 14.50 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวิถีธรรมฝั่งมัธยมศึกษา งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษา โดยว่าที่ ร.ต.วาทิน ไชยเทศและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้จัดอบรมให้ความรู้กับนักมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมปลาย ในการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป speexx online ซึ่งเป็นการแนะนำวิธีเข้าใช้งานและ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป speexx online สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ โรงเรียนวิถีธรรม”