หัวข้อข่าว

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ Politeknik Negeri Jember

ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผอ. อ.ศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ รอง ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม และคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567

ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร พร้อมบุคลากร ร่วมรดน้ำขอพร จากท่านโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร

สุขสันต์วันสงกรานต์

ภาพบรรยากาศงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ปี 2567

“Street Art สกลนครไม่เก่า”

ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรบหลักสูตรภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1- 2 เมษายน 2567

the Language Center and International Relations Division (LC&IR) organized an Orientation for the Exchange Program at the Suwanaphingkarn Room, aimed at helping new students acclimate to their new learning and living environment

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครขอเชิญร่วมสื่อสารประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พ.ศ. 2566