วงดนตรีพื้นเมืองไทอีสาน สถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสกลนครร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรม งานสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล)

เผยเเพร่เมื่อ 373 เข้าชม
วันที่ 23 ม.ค. 66 วงดนตรีพื้นเมืองไทอีสาน สถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผอ.สถาบันร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรม งานสานสัมพันธ์ศิลป

วัฒนธรรม และประเพณีไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) จ.สกลนคร ประจำปี 2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค. 66 ณ บริเวณลานคนเมือง จ.สกลนคร
โดย ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผอ.สถาบันภาษาฯ และท่านท่านโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และชาวสกลนคร ร่วมให้กำลังใจนักแสดง