นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร นักวิชาการศึกษาได้นำชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร นักวิชาการศึกษาได้นำชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 กลุ่มซึ่งมาจากกรุงเทพมหานคร 3 ท่านและจาก มหาวิทยาลัยมหาราชภัฏมหาสารคาม 7 ท่าน