หัวข้อข่าว

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ SNRU-EPT

English Language Edutainment Festival 2024

ขอเชิญร่วมประกวด Esan Cover dance Contest

ขอเชิญน้องๆ หนูๆ คุณครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมตลาด Kid’s Marketตลาดเด็ก ตลาดแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน

 ประชาสัมพันธ์ งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะ เข้าร่วมลงทะเบียนจองหลักสูตรอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้นระยะสั้น (จำนวน 3-15 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 29 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

แนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562