หัวข้อข่าว

เชิญร่วมกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรผู้อาวุโส

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนซื่น” ประจำปี 2566

แนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

“การทำศพในอุษาคเนย์ และการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงค์ในอีสาน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา