หัวข้อข่าว

งานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การบริหารขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่น 7

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ ภาคมฤค

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญ นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืนสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรม “ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ” วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

การท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม “วัดในย่าน เมืองเก่าสกลนคร”

ร่วมแสดง ศิลปวัฒนธรรมในงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี 2565

พิธีเปิดแถลงข่าวงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสานครครั้งที่ 13 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร