หัวข้อข่าว

มรสน.เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค (Regional based Innovative Education Platform)” และพิธีเปิดการประกวดแข่งขัน “Museum Pool Contest 2021 : จากวิถีชีวิตท้องถิ่น สู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมประดับตกแต่งกระเช้าสาแหรก สำหรับอัญเชิญปลียอดทองคำขึ้นประดิษฐานบนองค์พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน “สิบสองเพ็งไทสกล” ประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการบริหาร (ก.บ.) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 10/2564

งานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021-2022 (study UK Alummi Awards 2021-2022)

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2564

โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีในการปฎิบัติงาน