หัวข้อข่าว

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดย ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ ลานหน้าเสาธง หน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 (The 15th National Science Research Conference) ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี

พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการอบรมภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมหารือการจัดทำสื่อประกอบการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสกลนคร

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ Politeknik Negeri Jember

ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผอ. อ.ศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ รอง ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม และคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567

ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร พร้อมบุคลากร ร่วมรดน้ำขอพร จากท่านโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร

สุขสันต์วันสงกรานต์

ภาพบรรยากาศงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ปี 2567