หัวข้อข่าว

 ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ งานศึกษาฝึกอบรมทางฯ เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมโครงการงบยุทธศาสตร์ที่ได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ 2567

สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บุคลากรและนักศึกษาร่วมบูรณาการ สร้างสรรค์ยกระดับขบวนแห่ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566 (Sithan KKU Festival 2023)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมขบวนงานประเพณี “ลอยพระประทีปพระราชทานฯสิบสองเพ็งไทสกล กระทงดอกผึ้ง จังหวัดสกลนคร” ประจำปี 2566

ตารางการอบรมกิจกรรม หลักสูตรในการอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับนักศึกษา(ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์รัฐบาลฮังการีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2024-2025 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป speexx online ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

คณะนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (ราชพฤกษ์)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร และบุคลากร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 9/2566