ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติและการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (International Language and Culture Festival and Inspiring English Language Learning)”

งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติและการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (International Language and Culture Festival and Inspiring English Language Learning)”

⏱️ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567
📍 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
😀 กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย
* การจัดนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมจาก 10 ประเทศ
* การแสดงทางวัฒนธรรมจาก 10 ประเทศ
* การตอบคำถามและเล่นเกมชิงรางวัล
* การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ โดย มานิต้า ดวงคำ ฟาร์มเมอร์ นางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2565
👍 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสำรองที่นั่งฟรีได้แล้ววันนี้ โดยการสแกน QR Code แล้วเจอกันนะครับทุกคน