ดร.พสุธา โกมลมาลย์ และทีมงานสถาบันภาษา ลงพื้นที่คุ้มกลางธงชัย เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ดร.พสุธา โกมลมาลย์ และทีมงานสถาบันภาษา ลงพื้นที่คุ้มกลางธงชัย เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมจัดงานสกลไม่เก่า …ประมาณต้นเดือน กรกฏาคม 2567 นี้