วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ SNRU-EPT

สวัสดีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับ🥰
📌ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ SNRU-EPT

📍ภาคเช้า เวลา 08:30 – 12:00
น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📍ภาคบ่าย เวลา 13:00 – 16:30
น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
❌นักศึกษาเทียบโอนสอบรอบปี3❌
📚สำหรับห้องสอบจะประชาสัมพันธ์ในทราบต่อไปครับ📚
🚨หมายเหตุ: ✏️ให้นักศึกษานำปากกาดินสอ2Bและยางลบมาในวันสอบ
📢สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้รอฟังประกาศจากทางคณะครับ📢
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานงานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์อาคาร 11 ชั้น4 โทร 042-97003 หรือเพจ Language Center and International Relations Division in SNRU