English Language Edutainment Festival 2024

📣 เตรียมตัวให้พร้อม การแข่งขันที่ทุกคนรอคอยกำลังจะเริ่มขึ้นที่นี่ เร็วๆนี้!!!
🎶🎪 English Language Edutainment Festival 2024 🎪🎶
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

🟢 การประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
🟡 กิจกรรมการแข่งขัน มีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่
1. การร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing)
2. การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech)
3. การต่อคําศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
4. การตอบคำถามภาษาอังกฤษ (Quiz)
5. การเต้นคัฟเวอร์ (Cover Dance)
🟠 เกณฑ์การแข่งขัน การเปิดรับสมัคร หนังสือเชิญ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะโพสประกาศอีกครั้ง ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567
🔵 โปรดติดตามข่าวจากเราได้ที่นี่ เร็วๆนี้ค่ะ 🙏
จัดโดย งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร