ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรมไทย Thai Language and Culture Camp ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรมไทย Thai Language and Culture Camp ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นักศึกษาต่างชาติที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับ กิจกรรมดี ๆ จากเครือข่ายภาษาฯ
📌 The NRRU Language Institute is excited to announce the organization of a Thai Language and Culture Camp for you. Please note that the schedule provided below is provisional and subject to change.
REGISTER HERE https://forms.gle/ew6taaWho759oMRz7
📌 Schedule: (the schedule is provisional)
29 February: 9 am – 5 pm. The day will commence with an orientation, followed by Thai language and culture classes and activities. The afternoon will include a visit to the Korat Fossil Museum and a city tour.
📌 1 March: 9 am – 5 pm. The day will feature Thai language and culture classes and activities, a campus search, a visit to the Korat Museum, and a craft workshop.
2 March: 9 am – 8 pm. A trip to explore interesting sites in Korat.
3 March: A free day for personal exploration and relaxation.
4 March: 9 am – 7 pm. A Language and Culture sharing session, a cooking class, and a performance to conclude the camp.
📌 Camp Details:
All activities, trips, and transportation provided by the NRRU Language Institute during the camp are free of charge.
Lunch will be provided on each active day of the camp, and dinner will be provided on the last day.
Participants are responsible for their own travel expenses, some meals, and accommodation.
We encourage you to prepare to share something from your own culture, language, or a performance.
📌 Accommodation:
If you wish to book ccommodation at our Thapkeao Hotel on campus (Nakhon Ratchasima Rajabhat University), please contact the hotel at 093-3275679. The cost is 500 Baht per room for 2 persons, breakfast not included.h at 093-3275679. The cost is 500 Baht per room for 2 persons, breakfast not included.
📌 Registration Result:
After receiving your application, we will contact you for more details. This camp offers a wonderful opportunity to learn and connect with people from diverse languages and cultures.
📌 For more information or if you have any questions, please do not hesitate to contact us at 044 247072 or 0896304744. We look forward to welcoming you to this enriching experience.