คณาจารย์​สาขาวิชา​พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร​ ได้แก่​ รศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์ ประธานหลักสูตรวิชาพืชศาสตร์ อ.ดร. พิจิกา ทิมสุกใส และนางสาวสุภาณี​ เล่าสุอังกูร​ นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วม​สอบสัมภาษ​ณ์นักศึกษา​ทุนพระราชทาน​ฯ​ ประจำปี​การศึกษา​ 2567​

🪴 วันที่​ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์​สาขาวิชา​พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร​ ได้แก่​ รศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์ ประธานหลักสูตรวิชาพืชศาสตร์ อ.ดร. พิจิกา ทิมสุกใส และนางสาวสุภาณี​ เล่าสุอังกูร​ นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วม​สอบสัมภาษ​ณ์นักศึกษา​ทุนพระราชทาน​ฯ​ ประจำปี​การศึกษา​ 2567​ ผ่านโปรแกรม​ ZOOM​ โดยมีนักศึกษา​กัมพูชา​เข้าสอบสัมภาษ​ณ์​ในสาขาวิชา​พืชศาสตร์ จำนวน​ 2 คน​ ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ขอขอบคุณบุคลากร​คณะเทคโนโลยีการเกษตร​ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ที่อำนวยความสะดวก​ใน​การ​จัดเตรียม​สถานที่​สอบสัมภาษ​ณ์ในครั้งนี้ค่ะ