การแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม โฮมฮีตฮอย ศรัทธา มหาพุทธบูชาปราสาทผึ้งงานแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ เวทีกลางลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

การแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม โฮมฮีตฮอย ศรัทธา มหาพุทธบูชาปราสาทผึ้งงานแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ เวทีกลางลานพระบรมราชา    นุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร