มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญ นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญ นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สกลนครเมืองธรรมะ” ๒. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
หมายเหตุ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

😆 ประกาศมหาวิทยาลัย และรายละเอียดกิจกรรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา คลิ้กที่นี้