กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบหมายให้สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร
โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.จัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา
2.จัดอบรมการทำขันหมากเบ็งโบราณ
3.ประกวดวาดภาพระบายสี
4.การรแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน การดำเนินการเป็นด้วยความเรียบร้อย
ในการนี้ท่านรักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ชาคริต ขาขิตปรีชา ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มาให้กำลังใจและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม