เรียนรู้ชุมชน บ.จาร อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 404 เข้าชม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน บ.จาร อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร