โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 1055 เข้าชม

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษ แค่ Chris ก็มันแล้ว”

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen