แผนผังงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 สกลมาคราฟต์ ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

   แผนผังงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 สกลมาคราฟต์ ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร