จัดงานแถลงข่าว งานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 “สกลมาคราฟต์” ร่วมกับจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

          วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. ณ อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงานแถลงข่าว งานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 “สกลมาคราฟต์” ร่วมกับจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งานที่จะเกิดขึ้น มีการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ การประกวดสรภัญญะส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กิจกรรม Work Shop Sakon Craft Village การประกวดแข่งขันเต้น Esan Cover Dance Contest การแสดงแสง สี เสียง “นฤมิตวิจิตรศิลป์แดนดินสกลนคร” และกิจกรรมอีกมากภายในงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 “สกลมาคราฟต์” มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีสำคัญ ฟื้นฟู สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ต่อไป