ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตฯ จ.สกลนคร จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อสมทบทุนสร้างลานคอนกรีตบริเวณฌาปนสถาน และการบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ทอดถวาย ณ วัดกกส้มโฮง (สุวรรณนิลจินดาราม) ชุมชนหนองแดง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 66 ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตฯ จ.สกลนคร จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อสมทบทุนสร้างลานคอนกรีตบริเวณฌาปนสถาน และการบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ทอดถวาย ณ วัดกกส้มโฮง (สุวรรณนิลจินดาราม) ชุมชนหนองแดง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ได้ตั้งองค์กฐินสามัคคี และรับบริจาคจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ณ โถง อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชน ได้จัดตั้งขบวน และเคลื่อนขบวนกองกฐินสามัคคีเข้าสู่วัดวัดกกส้มโฮง (สุวรรณนิลจินดาราม) จากนั้นเริ่มพิธีทอดผ้ากฐิน โดยยอดกฐินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม 180,671 บาท และรวมยอดรวมกฐินสามัคคีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมชนหนองแดง รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 690,107.50 บาท นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังได้ร่วมจัดทำโรงทานให้กับผู้ที่มาร่วมงงาน และชุมชนใกล้เคียง