กิจกรรม “ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ” วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรม “ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นำโดยรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา และรองอธิการบดีรวมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีสักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ เนื่องใน”วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 “ซึ่งเป็นพิธีที่คนในภาคอีสานได้สืบทอดต่อกันมาและปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ได้จัดพิธีอันศักดิ์และเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาวราชภัฎที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นของชาวราชภัฎสกลนครทุกคนด้วย