แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 13 “ฮอยฮีตศรัทธา” ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครจังหวัดสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 13 “ฮอยฮีตศรัทธา” ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร