ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2560

ขอเชิญ ร่วมนิทรรศการวิชาการ เทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ สนามมิ่งเมืองจังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2560”

ประกาศ มรสน. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาโควตากิจกรรมดีดนตรี-นาฏศิลป์ ชมรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงโปงลางไทอีสาน) ผู้บริหาร บุคลากร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน”

ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีทอดผ้าป่าสมทุบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ.2560

นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีทอดผ้าป่าสมทุบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ.2560 อ่านเพิ่มเติม “ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีทอดผ้าป่าสมทุบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ.2560”

สถาบันภาษา ศิิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้ (KM) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “สถาบันภาษา ศิิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้ (KM)”

จ.สกลนคร จัดเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 เพื่อลอยพระประทีปของในหลวง รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เป็นประธานในการเปิดเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด พร้อมด้วยคู่สมรส ร่วมงานอย่างคับคั่ง

อ่านเพิ่มเติม “จ.สกลนคร จัดเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 เพื่อลอยพระประทีปของในหลวง รัชกาลที่ 10”

งานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ บ้านมะขามป้อม ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม  ได้จัดโครงการอบรมวิชาการ “ปั่นฝ้าย สืบสายบุญ จุลกฐิน” ประจำปี ๒๕๖๐ อ่านเพิ่มเติม “งานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ บ้านมะขามป้อม ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร”

กิจกรรมสถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

ผู้อำนวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์หน่วยงาน

Link facebook

Link facebook

Facebook Page