ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย”พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑”

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจร่วมฟังบรรยาย เรื่อง”พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑” ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ วัดโนนสวรรค์ (หลวงปู่ภูพาน) เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม”

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา  และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๔๒ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบและเสนอแนะโครงการงบจังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร  ได้เข้าตรวจสอบและเสนอแนะโครงการงบจังหวัดสกลนคร ณ ห้องสุวรรณภิงคาร  อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบและเสนอแนะโครงการงบจังหวัดสกลนคร”

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร๑ ชั้น๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐”

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑”

โครงการไหว้พระ สมมาครู ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงไทอีสาน)

วันจันทร์ที่  ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาโควตากิจกรรมดี ชมรมวงโปงลางไทอีสาน ได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สมมาครู ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงไทอีสาน) อ่านเพิ่มเติม “โครงการไหว้พระ สมมาครู ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงไทอีสาน)”

กิจกรรมรับฟังบรรยาย “พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร ได้จัดกิจกรรมรับฟังบรรยาย “พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมรับฟังบรรยาย “พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑””

ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะ 6 คณะ กองพัฒนานักศึกษา อ่านเพิ่มเติม “ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ”

กิจกรรมสถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์หน่วยงาน

Facebook Page