ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน”

 

วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสุระอุทก ชั้น ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมรณรงค์ อบรม และประกวด  ในกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน”  กับวิทยากรพิเศษ “คุณนกน้อย” อังคณารักษ์ ทรงสวัสดิ์กุล (ตันเจริญ)

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน””

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม”

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา  และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๔๒ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑”

เฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสง พ.ศ.๒๕๖๑

เฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสง พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๖๑ อ่านเพิ่มเติม “เฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสง พ.ศ.๒๕๖๑”

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
Telephone : 042-744009
Fax : 042-744009
Website : https://www.facebook.com/Sakon-Nakhon-Museum
Email : lac@snru.ac.th

อ่านเพิ่มเติม “พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ผู้อำนวยสถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ บุคลากร ร่วมสนับสนุนการรณรงค์  ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ อาคาร 13 และรวมพลังใส่เสื้อขาวถ่ายภาพรณรงค์ ของทีมสภาคณาจารย์ ที่อาคาร 1

อ่านเพิ่มเติม “สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น”

เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา  และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๔๒ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้และเขียนบทความทางด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้และเขียนบทความทางด้านศิลปวัฒนธรรม อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้และเขียนบทความทางด้านศิลปวัฒนธรรม”

โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน”

กิจกรรมสถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

ผู้อำนวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์หน่วยงาน

Link facebook

Link facebook

Facebook Page