ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ 2562

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม “โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ 2562”

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร”

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร”  วันพุธ ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑ ห้องประชุมสุรอุทก  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร””

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กำหนดการ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่านเพิ่มเติม “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป  ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562”

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  ณ บริเวณลานวัฒนธรรมจามจุรี (หน้าอาคาร ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผิดชอบจัดงานโครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดงานลานนิทรรศการทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๖๒ อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๒”

ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๘๑ ปี เมืองสกลนคร

วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานวิชาการและงานวิจัย ได้จัดงานวันพระราชทานสารตราตั้งเมืองสกลนครครบรอบ ๑๘๑ ปี ใต้ฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ เหลียวหน้าแลหลังเมืองสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๘๑ ปี เมืองสกลนคร”

พิธีไหว้พระ สมมาครู ดนตรี-นาฏศิลป์ วงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษาศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้พระ สมมาครู ดนตรี-นาฏศิลป์ วงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษาศิลปะเเละวัฒนธรรม ณ ห้องสุระอุทก อาคาร 1 อ่านเพิ่มเติม “พิธีไหว้พระ สมมาครู ดนตรี-นาฏศิลป์ วงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษาศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน และฟังธรรมระหว่างพรรษากาล

บรรยากาศการฟังธรรมระหว่างพรรษากาล ศีลที่ ๑ บรรยายธรรมโดยพระครูโสภณ ธรรมจารุ วัดป่าบะหัวเมย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กิจกรรมนี้จัดทุกวันพระตลอดพรรษานี้ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน และฟังธรรมระหว่างพรรษากาล”

โครงการ ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ

วันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เริ่มจากรวมพลคณะลูกพระธาตุ ๑,๒,๓ ณ ลานรวมน้้าใจไทสกล จากนั้นเคลื่อนขบวนคณะลูกพระธาตุไปตามถนนรัฐพัฒนาเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเจริญเมือง เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการ ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ”

นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ลิงก์หน่วยงาน

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม

Facebook Page