ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน”

 

วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสุระอุทก ชั้น ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมรณรงค์ อบรม และประกวด  ในกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน”  กับวิทยากรพิเศษ “คุณนกน้อย” อังคณารักษ์ ทรงสวัสดิ์กุล (ตันเจริญ)

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน””

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม”

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา  และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๔๒ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑”

เฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสง พ.ศ.๒๕๖๑

เฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสง พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๖๑ อ่านเพิ่มเติม “เฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสง พ.ศ.๒๕๖๑”

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
Telephone : 042-744009
Fax : 042-744009
Website : https://www.facebook.com/Sakon-Nakhon-Museum
Email : lac@snru.ac.th

อ่านเพิ่มเติม “พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาประกาศมรดกจังหวัดสกลนครแหล่งศิลปกรรม “สิม : วัดด่านม่วงคำ”

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อ่านเพิ่มเติม “สัมมนาประกาศมรดกจังหวัดสกลนครแหล่งศิลปกรรม “สิม : วัดด่านม่วงคำ””

แหล่งศิลปกรรมพระนอนเชิงดอยเทพรัตน์ บ้านม่วง ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “แหล่งศิลปกรรมพระนอนเชิงดอยเทพรัตน์ บ้านม่วง ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร”

โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น วัดในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันอังคาร ที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น วัดในเขตเทศบาลนครสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น วัดในเขตเทศบาลนครสกลนคร”

โครงการพัฒนาบุคลากรงานสถาบันภาษา ศูนย์ภาษา และวิเทศสัมพันธ์

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยงานศูนย์ภาษา และวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม การสร้างวินัยในการปฏิบัติงานและจิตสำนึกรักองค์กร แก่ผู้บริหาร บุคลากร ของสถาบันภาษาฯ ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาบุคลากรงานสถาบันภาษา ศูนย์ภาษา และวิเทศสัมพันธ์”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น 

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติจากผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “

กิจกรรมสถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

ผู้อำนวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์หน่วยงาน

Link facebook

Link facebook

Facebook Page