ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการประกวดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

เกณฑ์การประกวดและใบสมัครแข่งขันกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่น งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 “ข้าว-ปลา-ป่า-เกลือ” อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมการประกวดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11”

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๑ “ข้าว ปลา ป่า เกลือ” ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11”

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

กำหนดการ โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒  วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒”

โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ 2562

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม “โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ 2562”

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร”

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร”  วันพุธ ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑ ห้องประชุมสุรอุทก  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร””

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาภาวนา อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา”

ค่ายส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563 นักศึกษากิจกรรมดีดนตรีนาฏศิลป์ สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทำค่ายส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน ณ โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนเป็นอย่างดีอบอุ่นมากๆ

อ่านเพิ่มเติม “ค่ายส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน”

การแสดงศิลปะวัฒนธรรมวงโปงลางไทอีสาน ในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน วงโปงลางไทอีสาน แสดง ณ เวทีกลางในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม “การแสดงศิลปะวัฒนธรรมวงโปงลางไทอีสาน ในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563”

กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน และชมรมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตในวาระปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล”

การแถลงข่าว มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่11 “ข้าว ปลา ป่า เกลือ”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการแถลงข่าวงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เครือข่ายร่วมจัดงาน ณ ห้องสุระอุทก อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การแถลงข่าว มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่11 “ข้าว ปลา ป่า เกลือ””

นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ลิงก์หน่วยงาน

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม

Facebook Page