ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มรสน. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ระหว่างวันที่ 11 -18 กันยายน พ.ศ.2560 งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับบุคลากรทางด้านการศึกษาของเวียดนาม อ่านเพิ่มเติม “การต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”

โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๐ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร”

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559”

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐”

กิจกรรมสถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

ผู้อำนวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์หน่วยงาน

Link facebook

Link facebook

Facebook Page