ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน”มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”2561

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน”มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”2561 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2560

ขอเชิญ ร่วมนิทรรศการวิชาการ เทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ สนามมิ่งเมืองจังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2560”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๙ “มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” 22-24 ก.พ.2561

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานทุกภาคส่วน องค์กรร่วมจัดงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน (BEDO)

อ่านเพิ่มเติม “งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๙ “มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” 22-24 ก.พ.2561″

พิธีทำบุญ เนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ อ่านเพิ่มเติม “พิธีทำบุญ เนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2561″

โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

เนื่องด้วย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา   เพื่อร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ อ่านเพิ่มเติม “โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา”

วงโปงลางไทอีสาน สภศ.มรภสน. แสดงงานรวมน้ำใจไทสกล2561

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 วงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับความไว้วางใจจากทางจังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “วงโปงลางไทอีสาน สภศ.มรภสน. แสดงงานรวมน้ำใจไทสกล2561”

“เส็ง” สกลนคร งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นักศึกษาโควตาดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงโปงลางไทอีสาน)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใด้ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน อ่านเพิ่มเติม ““เส็ง” สกลนคร งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน”

กิจกรรมสถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

ผู้อำนวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์หน่วยงาน

Link facebook

Link facebook

Facebook Page