ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

“นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน”

ขอเชิญชวน บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมการนุ่งซิ่น อ่านเพิ่มเติม ““นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน””

โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา2560

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สัปดาห์วันวิสาขบูชา  ประจำปี ๒๕๖๐ วันอังคารที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ อ่านเพิ่มเติม “โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา2560”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้สถาบันการศึกษาเข้าเฝ้าฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้สถาบันการศึกษานำนักเรียนทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา รุ่นที่ ๑๒ เข้าเฝ้าฯ อ่านเพิ่มเติม “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้สถาบันการศึกษาเข้าเฝ้าฯ”

กิจกรรมสถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

ผู้อำนวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ลิงก์หน่วยงาน

Link facebook

Link facebook

Facebook Page