มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครขอเชิญร่วมสื่อสารประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 2

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครขอเชิญร่วมสื่อสารประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 2