การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานพลัง”ราชภัฏ”สู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1

“พลัง ‘ราชภัฏ’ สู่การพัฒนาท้องถิ่น” ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน สกลนคร วันที่​ 27-29 ก.ค. 2562 ผ่านไปด้วยดีและสวยงาม​ เป็นการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวฮาง ข้าวกล้องงอก มะเขือเทศ ปลาส้ม หมากเม่าและน้ำหมากเม่า ผ้าย้อมคราม ผ้าไหม เสื่อกก ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงกล้าพันธุ์ไม้ เครื่องเซรามิก​ที่โดดเด่นด้วยลายผ้าบนเครื่องเซรามิก กิจกรรมครั้งนี้​เป็นการทดสอบตลาดให้กับชุมชนได้ทดลองการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน