เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพรนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพรนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒