ขอเชิญนักศึกษา คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรสมัครเข้าร่วมอบรม

ขอเชิญนักศึกษา คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีหลักสูตรอบรมให้เลือก 14 หลักสูตร เวลา 16.30 – 18.30 น. ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถกรอกสมัครได้จากคิวอาร์โค๊ดด้านล่างนี้หรือลิงค์ https://forms.gle/bVmc4bKhZ8dZZi9G9

ตารางห้องอบรมของแต่ละหลักสูตร
Full Screen