เชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟรี อบรมหลักสูตรในการอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับนักศึกาา (ระยะที่ 2)

1. เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 พฤศจิกายน 2566

2. นักศึกษาเลือกลงทะเบียนได้ 1 หลักสูตรเท่านั้น

3. หากผู้ลงทะเบียนมีจำนวนไม่ถึง 15 คน/หลักสูตร ขออนุญาตไม่เปิดหลักสูตรดังกล่าว

4. ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 40 คน/หลักสูตร

5. ผู้เข้าอบรมมีชั่วโมงการอบรม 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรผ่านหลักสูตรฯจากศูนย์ภาษา

6. รายละเอียดหลักสูตรสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ QR Code

จัดโดย: งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา ศิปละและวัฒนธรรม ผู้ประสานงาน นางสุภาวดี สามาทองโทรศัพท์ 042-790-037

Full Screen