ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานต้อนรับ พลโท ไพศาล งามวงษ์วานและคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วปอ.รุ่นที่64

เผยเเพร่เมื่อ 401 เข้าชม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 วงโปงลางไทอีสานงานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานต้อนรับ พลโท ไพศาล งามวงษ์วานและคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วปอ.รุ่นที่64 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องในพระราชดำริ