ร่วมแสดงในประเพณีบุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศประจำปี ๒๕๖๔ณวัดทุ่ง ตำบล อากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 318 เข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงโปงลางไทอีสานงานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร           ร่วมแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน ในงานประเพณีบุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดทุ่ง ตำบล อากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร