งานมหกรรมมูนมมังอีสาน ครั้งที่ 12 มหัศจรรย์หัตถกรรมพื้นบ้าน “ทอ สาน ปั้น แต่ง”

เผยเเพร่เมื่อ 2101 เข้าชม

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมมูนมมังอีสาน ครั้งที่ 12 มหัศจรรย์หัตถกรรมพื้นบ้าน “ทอ สาน ปั้น แต่ง” ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งนี้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวด เวทีเสวนา นิทรรศการ พร้อมทั้งการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน/อาหาร ตลอดทั้งงาน

เกณฑ์การประกวดภายในงาน

เกณฑ์การประกวดสรภัญญะ หัวข้อ “ทอ สาน ปั้น แต่ง” <<<< Click

เกณฑ์การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาถิ่น <<<< Click

เกณฑ์การประกวดวาดภาพระบายสี <<<< Click

ติดต่อสอบถาม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4274 4009

Facebook Fage : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | Facebook