งานบริหารงานทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพรนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐วันคล้ายวันพระราชสมภพ

เทศกาลวันวิสาขบูชา 7 – 10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร : งานเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร 6 ม.ค. 2560