ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญ นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญ นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สกลนครเมืองธรรมะ” ๒. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
หมายเหตุ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

😆 ประกาศมหาวิทยาลัย และรายละเอียดกิจกรรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา คลิ้กที่นี้

การท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม “วัดในย่าน เมืองเก่าสกลนคร”

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม “วัดในย่าน อ่านเพิ่มเติม “การท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม “วัดในย่าน เมืองเก่าสกลนคร””

กำหนดการ กิจกรรม “ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ

กำหนดการ กิจกรรม “ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ”
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กำหนดการ กิจกรรม “ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม “วัดในย่าน เมืองเก่าสกลนคร”

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม “วัดในย่าน อ่านเพิ่มเติม “การท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม “วัดในย่าน เมืองเก่าสกลนคร””

ร่วมแสดง ศิลปวัฒนธรรมในงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12  มกราคม 2565วงโปงลางไทอีสานงานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมแสดง อ่านเพิ่มเติม “ร่วมแสดง ศิลปวัฒนธรรมในงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี 2565”

นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ลิงก์หน่วยงาน

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม