หัวข้อข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน”มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”2561

งานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ บ้านมะขามป้อม ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้ำ)

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี 2560

แจ้งกำหนดการสอบวัดประเมินผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1