หัวข้อข่าว

โครงการอบรมวิชาการ “ปั่นฝ้ายสืบสายบุญจุลกฐิน” ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย”พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑”

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน”

เฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสง พ.ศ.๒๕๖๑

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท