หัวข้อข่าว

สวมใส่ผ้าไทย เก๋ไก๋ ไม่ธรรมดา

โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถ

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการ ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ

การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานพลัง”ราชภัฏ”สู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1

โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ 2562

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยม(Site Visit) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนผู้ไทสกลนคร”