ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย”พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑”

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจร่วมฟังบรรยาย เรื่อง”พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑” ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ วัดโนนสวรรค์ (หลวงปู่ภูพาน) เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม”

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา  และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๔๒ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑”

เฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสง พ.ศ.๒๕๖๑

เฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสง พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๖๑ อ่านเพิ่มเติม “เฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสง พ.ศ.๒๕๖๑”

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
Telephone : 042-744009
Fax : 042-744009
Website : https://www.facebook.com/Sakon-Nakhon-Museum
Email : lac@snru.ac.th

อ่านเพิ่มเติม “พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร”

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

กำหนดการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑   เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

ณ บริเวณบ้านชาติพันธุ์ริมห้วยทราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร