กิจกรรมการประกวดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

เกณฑ์การประกวดและใบสมัครแข่งขันกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่น งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 “ข้าว-ปลา-ป่า-เกลือ” อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมการประกวดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11”

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๑ “ข้าว ปลา ป่า เกลือ” ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11”

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

กำหนดการ โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒  วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒”

โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ 2562

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม “โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ 2562”

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร”

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร”  วันพุธ ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑ ห้องประชุมสุรอุทก  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร””

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กำหนดการ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่านเพิ่มเติม “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป  ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562”

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  ณ บริเวณลานวัฒนธรรมจามจุรี (หน้าอาคาร ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ”

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร  วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑ ห้องสุระอุทก สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร”

“การทำศพในอุษาคเนย์ และการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงค์ในอีสาน”

      ฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัสกลนคร

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังสัมมนา  “การทำศพในอุษาคเนย์และการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงค์ในอีสาน” โดย คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ และดร.ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ อ่านเพิ่มเติม ““การทำศพในอุษาคเนย์ และการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงค์ในอีสาน””