กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาภาวนา อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา”

ค่ายส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563 นักศึกษากิจกรรมดีดนตรีนาฏศิลป์ สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทำค่ายส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน ณ โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนเป็นอย่างดีอบอุ่นมากๆ

อ่านเพิ่มเติม “ค่ายส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน”

การแสดงศิลปะวัฒนธรรมวงโปงลางไทอีสาน ในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน วงโปงลางไทอีสาน แสดง ณ เวทีกลางในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม “การแสดงศิลปะวัฒนธรรมวงโปงลางไทอีสาน ในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563”

กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน และชมรมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตในวาระปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล”

การแถลงข่าว มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่11 “ข้าว ปลา ป่า เกลือ”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการแถลงข่าวงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เครือข่ายร่วมจัดงาน ณ ห้องสุระอุทก อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การแถลงข่าว มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่11 “ข้าว ปลา ป่า เกลือ””

การแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2562 ณ โถงชั้น1 อาคาร13 อ่านเพิ่มเติม “การแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2562”

โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

การดำเนินโครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น : กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผิดชอบจัดโครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น”

โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น”การทำธุงใยแมงมุม”บุญกฐิน

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องสุระอุทก อาคาร๑ โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำธุงใยแมงมุม” และเสวนาวิชาการเรื่อง “บุญกฐิน” อ่านเพิ่มเติม “โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น”การทำธุงใยแมงมุม”บุญกฐิน”

โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผิดชอบจัดงานโครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดงานลานนิทรรศการทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๖๒ อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๒”

ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๘๑ ปี เมืองสกลนคร

วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานวิชาการและงานวิจัย ได้จัดงานวันพระราชทานสารตราตั้งเมืองสกลนครครบรอบ ๑๘๑ ปี ใต้ฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ เหลียวหน้าแลหลังเมืองสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๘๑ ปี เมืองสกลนคร”