โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผิดชอบจัดงานโครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดงานลานนิทรรศการทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๖๒ อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๒”

ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๘๑ ปี เมืองสกลนคร

วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานวิชาการและงานวิจัย ได้จัดงานวันพระราชทานสารตราตั้งเมืองสกลนครครบรอบ ๑๘๑ ปี ใต้ฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ เหลียวหน้าแลหลังเมืองสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๘๑ ปี เมืองสกลนคร”

พิธีไหว้พระ สมมาครู ดนตรี-นาฏศิลป์ วงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษาศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้พระ สมมาครู ดนตรี-นาฏศิลป์ วงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษาศิลปะเเละวัฒนธรรม ณ ห้องสุระอุทก อาคาร 1 อ่านเพิ่มเติม “พิธีไหว้พระ สมมาครู ดนตรี-นาฏศิลป์ วงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษาศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน และฟังธรรมระหว่างพรรษากาล

บรรยากาศการฟังธรรมระหว่างพรรษากาล ศีลที่ ๑ บรรยายธรรมโดยพระครูโสภณ ธรรมจารุ วัดป่าบะหัวเมย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กิจกรรมนี้จัดทุกวันพระตลอดพรรษานี้ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน และฟังธรรมระหว่างพรรษากาล”

โครงการ ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ

วันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เริ่มจากรวมพลคณะลูกพระธาตุ ๑,๒,๓ ณ ลานรวมน้้าใจไทสกล จากนั้นเคลื่อนขบวนคณะลูกพระธาตุไปตามถนนรัฐพัฒนาเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเจริญเมือง เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการ ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ”

การเเสดง”มังมูลคูณคราม”ในงาน ประกวดออกเเบบลวดลายเเละเเปรรูปผลิตพัณฑ์ผ้าย้อมครามเเละสีธรรมชาติ

การเเสดง”มังมูลคูณคราม” โดยวงโปงลางไทอีสาน สังกัดสถาบันภาษาศิลปะเเละวัฒนธรรม ในงาน ประกวดออกเเบบลวดลายเเละเเปรรูปผลิตพัณฑ์ผ้าย้อมครามเเละสีธรรมชาติ ณ ตึก13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่2 เดือนสิงหาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม “การเเสดง”มังมูลคูณคราม”ในงาน ประกวดออกเเบบลวดลายเเละเเปรรูปผลิตพัณฑ์ผ้าย้อมครามเเละสีธรรมชาติ”

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธธรรมกรรมฐานระหว่างพรรษากาล  ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยม(Site Visit) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกำหนดการตรวจเยี่ยม (Site Visit) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยม(Site Visit) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม”

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนผู้ไทสกลนคร”

เมื่อที่ 26 มิถุนายน 2562  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนผู้ไทสกลนคร” ณ อาคาร 1 ห้องประชุมสุระอุทก และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนผู้ไทสกลนคร””

การดำเนินการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมพัทธสีมา (สิม) วัดด่านม่วงคำ

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินกิจกรรมประกาศประกาศมรดกจังหวัดสกลนคร พัทธสีมา (สิม) วัดด่านม่วงคำ

อ่านเพิ่มเติม “การดำเนินการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมพัทธสีมา (สิม) วัดด่านม่วงคำ”