การประชุมเครือข่ายภายในและภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เป็นประธานในการประชุม อ่านเพิ่มเติม “การประชุมเครือข่ายภายในและภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม”

ราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงาน “ราชภัฎน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงาน “ราชภัฎน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”

อ่านเพิ่มเติม “ราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

ทำบุญตักบาตรวันครบรอบ54 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรวันครบรอบ54 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ทำบุญตักบาตรวันครบรอบ54 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

สัมมนาประกาศมรดกจังหวัดสกลนครแหล่งศิลปกรรม “สิม : วัดด่านม่วงคำ”

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อ่านเพิ่มเติม “สัมมนาประกาศมรดกจังหวัดสกลนครแหล่งศิลปกรรม “สิม : วัดด่านม่วงคำ””

แหล่งศิลปกรรมพระนอนเชิงดอยเทพรัตน์ บ้านม่วง ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “แหล่งศิลปกรรมพระนอนเชิงดอยเทพรัตน์ บ้านม่วง ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร”

โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น วัดในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันอังคาร ที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น วัดในเขตเทศบาลนครสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น วัดในเขตเทศบาลนครสกลนคร”

โครงการพัฒนาบุคลากรงานสถาบันภาษา ศูนย์ภาษา และวิเทศสัมพันธ์

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยงานศูนย์ภาษา และวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม การสร้างวินัยในการปฏิบัติงานและจิตสำนึกรักองค์กร แก่ผู้บริหาร บุคลากร ของสถาบันภาษาฯ ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาบุคลากรงานสถาบันภาษา ศูนย์ภาษา และวิเทศสัมพันธ์”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น 

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติจากผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ผู้อำนวยสถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ บุคลากร ร่วมสนับสนุนการรณรงค์  ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ อาคาร 13 และรวมพลังใส่เสื้อขาวถ่ายภาพรณรงค์ ของทีมสภาคณาจารย์ ที่อาคาร 1

อ่านเพิ่มเติม “สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น”