หัวข้อข่าว

โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น”การทำธุงใยแมงมุม”บุญกฐิน

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถ

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๒

ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๘๑ ปี เมืองสกลนคร

พิธีไหว้พระ สมมาครู ดนตรี-นาฏศิลป์ วงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษาศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน และฟังธรรมระหว่างพรรษากาล

โครงการ ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ

การเเสดง”มังมูลคูณคราม”ในงาน ประกวดออกเเบบลวดลายเเละเเปรรูปผลิตพัณฑ์ผ้าย้อมครามเเละสีธรรมชาติ