การประชุมนานาชาติ “วัฒนธรรม และ ภาษา interrelation ใน เซาท์อีสท์เอเชีย ประเทศ” ที่ผิวสีแทน trao university, เวียดนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ co-โฮสต์ของการประชุมนานาชาติใน “ภาษา และ วัฒนธรรม ใน interrelation

ใน เ ซาท์อีสท์เอเชีย ประเทศ”. นำโดย asst. ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา vongsawat ด้วยกันกับสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมกรรมการและสมาชิกในวันที่ 9 กันยายน 2016.

Sakon Nakhon Rajabhat University as the co-host of International Conference on “Language and Cultures in the Interrelation among South East Asian Countries”. Led by Asst.Prof.Dr.Kanjana Vongsawat together with the Institute of Language, Arts, and Culture directors and members on 9th September 2016.