วงไทอีสานร่วมแสดงฟ้อนผู้ไทสกลนคร พิธีเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นักแสดงวงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมแสดงการฟ้อนผู้ไทสกลนคร ในพิธีเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” และนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งการจัดนิทรรศการดังกล่าว จะสัญจรไปจัดในทุกภูมิภาค รวม 4 ครั้ง สำหรับครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ และบริเวณหน้าหอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร