โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทางด้านพิพิธภัณฑ์เเละโบราณสถาน

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันภาษาศิลปะเเละวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทางด้านพิพิธภัณฑ์เเละโบราณสถาน กิจกรรมดังกล่าวผู้อำนวย การสถาบันฯ ดร.สพสันติ์ เพชรคำ นำบุคลากรศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อชมแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หลุมขุดค้นจำนวน 3 หลุม เเละพิพิธภัณฑ์ของชุมชนหลังจากนั้น คณะศึกษาดูงานเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานเเห่งชาติพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดเเสดงหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในเขตอีสานใต้ ตั้งเเต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ขอม (ลพบุรี) เเละล้านช้าง รวมถึงการเเลกเปลี่ยนวิธีการจัดเเสดงนิทรรศการของเเต่ละยุคสมัย ถัดจากนั้นคณะศึกษาดูงานเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เเละชมสถาปัตยกรรมปราสาทหินที่มีเรื่ิองราวตั้งเเต่รัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 จนถึง รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7

 https://www.facebook.com/ilac.snru