สวมใส่ผ้าไทย เก๋ไก๋ ไม่ธรรมดา

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สวมใส่ชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ทุกวันอังคาร หรือทุกวัน