กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาภาวนา โดยจัดสวมนต์ ไหว้พระ ทำวัตรเย็น เจริญสมาธิ รับฟังปาฐกถาธรรม จาก พระมหาวรวิทย์ เตชปัญโญ และร่วมเวียนเทียนรอบหอพระพุทธรัชปัญญาบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร