การแสดงศิลปะวัฒนธรรมวงโปงลางไทอีสาน ในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน วงโปงลางไทอีสาน แสดง ณ เวทีกลางในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563