กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน และชมรมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตในวาระปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โดยเป็นกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น และเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสันติภาพ ณ โถงอาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร