การแถลงข่าว มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่11 “ข้าว ปลา ป่า เกลือ”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการแถลงข่าวงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เครือข่ายร่วมจัดงาน ณ ห้องสุระอุทก อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร